Many roads in Gadchiroli are closed due to rain

186

सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून प्राप्त माहितीनुसार बंद झालेल्या रस्त्यांची माहिती
जिल्हा-गडचिरोली
दिनांक 18/07/2023 वेळ सकाळी 10.30 वाजता

1. चातगांव -कारवाफा- पोटेगांव- पावीमुरांडा- घोट रस्ता राज्यमार्ग (पोहार नदी, पोटेगांव जवळ लोकल नाला, देवापूर जवळील नाला)
2. कुनघाडा- गिलगांव पोटेगांव रस्ता (पोटेगांव जवळ)
3. तळोधी- आमगांव -एटापल्ली -परसलगोंदी- गट्टा रस्ता राज्यमार्ग (पोहार नदी)
4. तळोधी आमगांव एटापल्ली परसलगोंदी गट्टा रस्ता (बांडीया नदी)
5. अहेरी -आलापल्ली -मुलचेरा रस्ता (गोमणी नाला)
6. अहेरी आलापल्ली मुलचेरा घोट रस्ता (कोपरअली जवळील नाला)
7. अहेरी- मोयाबीनपेठा- वटरा रस्ता राज्यमार्ग (वटरा नाला)
8. आलापल्ली- ताडगांव -भामरागड राष्ट्रीय महामार्ग ( पर्लकोटा नदी)
9. आलापल्ली -ताडगांव -भामरागड – लाहेरी राष्ट्रीय महामार्ग (गुंडेनुर नाला) व (बिनागुंडा नाला)
10. कसनसुर -एटापल्ली -आलापल्ली रस्ता राज्यमार्ग (करमपल्ली जवळील नाला, एलचिल जवळील नाला)
11. कसनसुर एटापल्ली आलापल्ली रस्ता (एटापल्ली जवळील नाला )
12. आष्टी – गोंडपिपरी- चंद्रपुर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here