Assistant Commissioner Social Welfare Gadchiroli should take advantage of Gharkul Yojana

50

घरकुल योजनेचा लाभ घ्यावा सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण गडचिरोली

गडचिरोली,दि.11:सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण गडचिरोली व्दारा विमुक्त जाती भटकया जमाती व धनगर समाज प्रवर्गातील समाज बांधवांनी वैयक्तीक घरकुल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.सदर घरकुल

योजनेकरीता पात्र अर्जदारांनी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या माध्यमाने पंचायत समिती,गटविकास अधिकारी यांचे

मार्फत सहाय्यक आयुक्त,समाजकल्याण कार्यालयास अर्ज सादर करावे.

विमुक्त जाती,भटक्या जमाती तसेच धनगर समाज या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढुन त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी. त्यांना विकासाच्या मुळ प्रवाहात येता यावे या उद्देशाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती,भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत वैयक्तीक घरकुल योजना व धनगर समाज प्रवर्गातील घटकांसाठी धनगर समाज घरकुल योजना सन 2018-19 पासुन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत राबविण्यात येते.

ग्रामीण भागात किमान 10 कुटुंबासाठी सामुहिक वसाहत योजना राबवुन अथवा रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर वैयक्तिक स्वरुपात घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी सक्षम अधिका-यांने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र,कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.1.20 लाख पेक्षा कमी असल्याचे उत्पन्न प्रमाणपत्र तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र,कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबाबतचे 100 रु. स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र,लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर,भुखंड असल्याचा पुरावा,नमुना-8 किंवा 7-12 उतारा दस्त नोंदणीची प्रत,अर्जदाराचे आधार ओळखपत्र,बँक पासबुक,राशन कार्ड,जॉबकार्ड,घरकर पावती,ग्रामसभेचा ठराव आदी कागपत्रासह अर्ज संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये सादर करावे.अधिक माहिती करीता 07132-222192 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here