महसूल विभागातील तलाठी यांचेवर अँन्टी करप्शन ब्युरोची कारवाई

205

महसूल विभागातील तलाठी यांचेवर अँन्टी करप्शन ब्युरोची कारवाई

 

गडचिरोली :- तलाठी साझा क्रमांक १५, वडधा मंडळ कार्यालय देऊळगाव ता. आरमोरी जि. गडचिरोली येथील तलाठी श्री. रमेश महागु कवडो, वय ३२ वर्षे (वर्ग-३) यांना १२,००० रुपयांची लाच रक्कम स्विकारलेवरुन अँन्टी करप्शन ब्युरो, गडचिरोलीच्या पथकाने आज रंगेहाथ पकडले..

 

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, यातील तक्रारदार यांचे मालकीचे ट्रॅक्टरने त्यांचे वाहन चालक मौजा डार्ली येथील खदाणीतून मुरुमाची वाहतूक करत असतांना आलोसे तलाठी श्री. रमेश महागु कवडो यांनी ट्रॅक्टर पकडून पंचनामा करुन सोडून दिल्याचा मोबदला म्हणून १५,००० रुपयांची मागणी केली. तक्रारदार यांना आरोपीस लाच रक्कम देण्याची मुळीच ईच्छा नसल्याने त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, गडचिरोली येथील अधिकाऱ्यांना भेटुन तक्रार नोंदविली.

 

पोलीस निरीक्षक श्री. श्रीधर भोसले, ला.प्र.वि. गडचिरोली यांचे पर्यवेक्षणात पो. नि… शिवाजी राठोड यांनी तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीची अत्यंत गोपनीयरित्या शहानिशा करून सापळा कारवाईचे आयोजन केले असता, त्यामध्ये पडताळणी दरम्यान तक्रारदार यांनी मुरुमाची वाहतूक करीत असलेले ट्रॅक्टर पकडून त्याचा पंचनामा तयार करुन कोणतीही कार्यवाही न करता सोडून देण्याचा मोबदला म्हणून १५,०००/- लाच रक्कमेची पंचसाक्षीदारांसमक्ष मागणी केली व तडजोडीअंती १२,००० /- रुपये लाच रक्क्म स्व:तचे कश्चात तलाठी श्री. रमेश महागु कवडो हे स्विकारताता रंगेहाथ मिळून आले. यावरुन आरोपी श्री कवडो यांचे विरूध्द पोलीस स्टेशन, आरमोरी येथे गुन्हा दाखल करण्यात येत असून आलोसे यांचे मौजा ताडुरवार नगर, आरमोरी येथील भाडयाचे खोलीत अॅन्टी करप्शन ब्युरो, गडचिरोली चम्मुकडून झडती घेण्यात आलेली आहे.

 

सदरची कार्यवाही पोलीस अधिक्षक श्री. राहुल माकणीकर, अॅन्टी करप्शन ब्युरो, नागपूर, श्री. सचिन कदम, अपर पोलीस अधिक्षक, ला.प्र.वि. नागपूर, श्री. संजय पुरंदरे, अपर पोलीस अधीक्षक, ला.प्र.वि. नागपूर व कु. अनामिका मिर्झापूरे, ला.प्र.वि. नागपूर यांचे मार्गदर्शनात व पोलीस निरीक्षक श्रीधर भोसले यांचे पर्यवेक्षणात पो.नि. शिवाजी राठोड, पोहवा नथ्थु धोटे, पोना स्वप्निल बांबोळे, पोशि किशोर ठाकुर, संदीप उडान, संदिप घोरमोडे, चापोना प्रफुल डोर्लीकर सर्व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, गडचिरोली यांनी केलेली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here