Regarding Residential Admission for Class 6th to 9th for Academic Year 2023-24 in Eklavya Residential Schools

64

एकलव् निवासी शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करिता इयत्ता 6 वी ते 9 वी साठी निवासी प्रवेशाबाबत

गडचिरोली,( Gadchiroli)दि.29:प्रकल्प कार्यालय एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अहेरी,जि.गडचिरोली यांचे कार्यक्षेत्रा अंतर्गतअहेरी / मुलचेरा/ सिरोंचा हे तीन तालुके येत असून सदर तालुक्यातील इयत्ता 6 वी, 7 वी, 8 वी, 9 वी मध्येप्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जामातीच्या विद्यार्थ्याथा करिता एकलव्य रेसिंडेशियल स्कूल,मध्ये प्रवेश घेण्याबाबत इच्छुक पालकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज प्रकल्प कार्यालय,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,अहेरी व शासकीय / अनुदानित / आदिवासी मुला / मुलींचे वसतिगृह येथून विनामुल्य अर्ज प्राप्त करुन दिनांक 3 जानेवारी 2023 पर्यत सादर करावे इयत्ता 6 वी ते 9 प्रवेश मिळण्याकरिता अर्टी व शर्ती पुढील प्रमाणे.

सदर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छीत विद्याथी अनुसूचित जमातीच्या असावा. पालकांचे सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले अनुसूचित जमातीच्या दाखल्याची सांक्षाकित प्रत सादर करावी.कुटुंबाचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न 6 लक्ष इतके मर्यादित राहील. पालक दारिद्रय रेषेखाली असेल तर त्या संबधाचा दाखला जोडावा. शैक्षणिक सत्र 2022-23 मध्ये इयत्ता 5 वी तसेच 6 वी ते 8 वी चे वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे निवड स्पर्धा परिक्षेच्या माध्यामातून करण्यात येईल. व गुणवंता धारंक विद्यार्थ्यानाचा प्रवेश देता येईल.खोटी माहिती सादर केल्यास प्रवेश कोणतेही वेळी रद्द करण्यात येईल.

निवड झालेल्या विद्यार्थ्याला एकदा शाळा निश्चित झाल्या नंतर कोणत्याही परिस्थितीत पालकांचा व पाल्यांचा विनंती नुसार शाळा बदलता येणार नाही. याबाबत पालकांनी हमी पत्र सादर करावे.आदिम जमतीच्या विद्यार्थ्यासाठी 5% जगा आरक्षित राहील. तसेच अनुसूचित जमातीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यासाठी 3% जागा आरक्षित राहील.असे प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अहेरी यांनी कळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here