कालबाहय झालेली अवजारे,संयत्रे व साहित्ये/उपकरणे,संगणक निर्लेखित करण्याबाबत         

53

कालबाहय झालेली अवजारे,संयत्रे व साहित्ये/उपकरणे,संगणक निर्लेखित करण्याबाबत

 

गडचिरोली,(Gadchiroli)दि.09: शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,कुरखेडा येथील विविध व्यवसायाची कालबाहय झालेली निर्लेखित अवजारे,संयत्रे व साहित्ये/उपकरणे,संगणक आहेत. तसाच अवस्थेत करणेसाठी दिनांक 16 डिसेंबर 2022 रोजी दुपारी 1.00 वाजता लिलाव करण्यात येणार आहे.

इच्छूक निर्लेखित साहित्य खरेदीदारांनी या लिलावात सहभागी होणेसाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरखेडा,जि.गडचिरोली येथे त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकृत अभिलेख्यासह उपस्थित राहवे. किमान तीन खरेदीदारक उपस्थित झाल्याशिवाय लिलावाची प्रक्रिया करण्यात येणार नाही. लिलावाच्या अटी व विक्री करावयाचे साहित्ये संस्थेच्या कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here