Kharif season 2022-23 Kharif crop final cashing announced,खरीप हंगाम सन 2022-23 खरीप पिकाची अंतीम पैसेवारी जाहीर

101

खरीप हंगाम सन 2022-23 खरीप पिकाची अंतीम पैसेवारी जाहीर

Kharif season 2022-23 Kharif crop final cashing announced

गडचिरोली,(Gadchiroli) दि.04: गडचिरोली जिल्हयात एकूण 1689 गावे असून, खरीप पिकाची गावे 1548 आहेत. व एकूण पिकाखालील क्षेत्राच्या 2/3 क्षेत्रामध्ये खरीप पिकाची पेरणी केलेल्या रब्बी गावांची संख्या 08 आहेत. त्यापैकी खरीप गावामध्ये पीके नसलेली गांवे 52 आहेत. सदर खरीप पिक असलेल्या गावापैकी 50 पैशाचे आत पैसेवारी असलेले खरीप गावे 0 असून, 50 पैशाचे वर पैसेवारी असलेल्या एकुण खरीप पिक असलेल्या गावांची संख्या 1504 आहेत. अशा प्रकारे एकूण 1504 खरीप पिक असलेल्या गावाची पैसेवारी जाहीर केलेली आहे. गडचिरोली जिल्हयाची खरीप हंगाम 2022-23 या वर्षाची अंतीम पैसेवारी 0.66 आहे. असे जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here