शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी सुरु    

87

शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी सुरु

 

गडचिरोली,(gadchiroli)दि.04: भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक 14 जूलै,2022 च्या पत्रान्वये दिनांक 01 नोव्हेंबर,2022 या अर्हता दिनांकावर आधारीत नागपूर विभागातील शिक्षक मतदार संघासाठी नव्याने मतदार याद्या ( de-novo) तयार करावयाचा पुनरिक्षण कार्यक्रम घोषित केला आहे. दिनांक 01 नोव्हेंबर,2022 या आर्हता दिनांकावर आधारीत नागपूर विभागातील शिक्षक मतदार संघासाठी नव्याने मतदार याद्या ( de-novo) पुनरिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत, आपले नाव शिक्षक मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करण्यायासाठी दिनांक 01 ऑक्टोंबर, 2022 पासुन अर्ज स्विकारणे सुरु होणार आहे. आपले नाव शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नोंदविण्यासाठी आपल्या मुळ रहिवासच्या तालुक्यातील तहसिल कार्यालय मधुन नमुना क्रमांक-19 अर्ज प्राप्त करुन संबंधीत अर्ज नमुना क्रमांक -19 वर दिलेली माहिती भरुन संबंधीत उपविभागीय अधिकारी/तहसिल कार्यालय मध्ये सादर करावे, असे उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, गडचिरोली, समाधान शेंडगे यांनी कळविले आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here